bron: Vakblad Financiële Planning, nummer 9 2019 (september 2019), uitgever Wolters Kluwer

De eigenwoningschuld wordt standaard belast in box 1 en de rente hierover is na verrekening met het eigenwoningforfait onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar in dezelfde fiscale box tegen maximaal 49 procent (2019). Gelet op de huidige lage rente en de verdere versobering van de hypotheekrenteaftrek in box 1 kan het voor een deel van uw klanten financieel aantrekkelijker zijn om de lening in box 3 te laten vallen. De besparing aan vermogensrendementsheffing in box 3 is dan hoger dan de teruggave aan hypotheekrenteaftrek in box 1.

De eigen woning valt standaard in box 1 van de Wet Inkomstenbelasting 2001 (hierna Wet IB). Wat allemaal onder het begrip eigen woning wordt verstaan wordt beschreven in artikel 3.111 van de Wet IB. De belastbare inkomsten uit de eigen woning zijn de voordelen uit eigen woning verminderd met de op die voordelen drukkende aftrekbare kosten (zie art. 3.110 Wet IB). De voordelen die samenhangen met het bezit van een eigen woning zijn belast en de kosten die op de eigen woning betrekking hebben zijn aftrekbaar in box 1. Onder de voordelen vallen het eigenwoningforfait (zie art. 3.112 Wet IB) en een eventueel belast rentebestanddeel in een, voor 2013, afgesloten kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning of beleggingsrecht eigen woning. De aftrekbare kosten die betrekking hebben op een eigen woning staan vermeld in art. 3.120 Wet IB. Hieronder vallen onder andere de rente van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld.

Inkomsten uit de eigen woning

De inkomsten uit de eigen woning worden forfaitair vastgesteld en bedragen een percentage van de WOZ-waarde van de eigen woning van uw klant (zie art. 3.112 Wet IB). De komende jaren zullen de percentages wijzigen. Voor de meeste woningen in ons land betekent dit een daling, voor de woning met een WOZ-waarde boven de 1.080.000 euro echter is dit niet het geval (zie figuur 1).

Download de pdf en lees verder