De invloed van relatievormen op financiële planning.

Dit boek beschrijft het (nieuw) huwelijksvermogensrecht en de invloed van relatievormen op financiële planning. In de tekst treft u vele verwijzingen aan naar relevante wetsartikelen en rechtspraak.

De relatievorm zou het startpunt moeten zijn binnen de financiële planning. In de praktijk blijkt dat slechts weinig gehuwde, geregistreerde of samenwonende partners weten wat zij met elkaar hebben afgesproken en wat de gevolgen hiervan zijn. Binnen de financiële planning is het dan ook belangrijk om dit te beschrijven en te toetsen of dit (nog) wenselijk is. Dit kan betekenen dat het aanpassen van de verschillende voorwaarden een goed en noodzakelijk advies kan zijn.

Ieder mens krijgt gedurende zijn leven te maken met veranderingen die ook financiële en juridische gevolgen hebben. Zo houden niet alle relaties stand en is scheiden ook een levensgebeurtenis waar serieus rekening gehouden mee moet worden. Ditzelfde geldt ook voor vroeger dan verwacht overlijden van onszelf, onze partner of onze kinderen. Ook deze onverwachte levensgebeurtenissen spelen een belangrijke rol binnen de financiële planning. De vraag die beantwoord moet worden is: wat betekent een van deze onverwachte gebeurtenissen voor de financiële positie van een van of beide partners. Kan in het geval van overlijden de (overgebleven) partner nog blijven voorzien in een bepaald uitgavenpatroon en kan deze persoon in de woning blijven wonen? En wat zijn de financiële gevolgen van een echtscheiding?

Steeds meer beroepen tonen belangstelling voor financiële planning. Daarom is deze uitgave niet alleen interessant voor de financieel planner maar ook voor de accountant, belastingadviseur, estate planner, private banker, echtscheidingsadviseur, hypotheekadviseur en beleggingsadviseur.

Ons boek ‘Het (nieuwe) huwelijksvermogensrecht’ ligt binnenkort in de winkel of worden besteld via de verschillende webshops zoals bol.com.

Bestellen >