fp_frontpage_header_016-1.jpg
Nieuws
 

Publicatie in commerciële bijlage van Elsevier weekblad, november 2018

Meer dan een miljoen Nederlanders zijn zelfstandig ondernemer zonder personeel. De meeste van deze zzp’ers bouwen weliswaar een pensioenpotje op, maar zijn doorgaans niet verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Feiten, trends en tips voor energieke éénpitters die willen zakendoen.

De zzp’er: een profielschets

Over zelfstandigen zonder personeel doen veel mythes de ronde. Maar wie is de zzp’er van Nederland daadwerkelijk? Een overzicht van feiten en cijfers over de snelgroeiende groep vrije geesten.

‘Het aantal vaste banen neemt structureel af’

Ondanks strengere overheidscontrole op schijnzelfstandigheid blijft het aandeel van zzp’ers in de arbeidsmarkt groeien, merkt Stef Witteveen van Uniforce.

Ondernemend in geldzaken

Ondernemen doe je voor eigen rekening en risico. Toch gaan veel zzp’ers niet ondernemend genoeg om met hun eigen financiën. Daar liggen kansen, betogen twee financieel planners. Ze delen het geheim voor een flexibel financieel plan. Over eigen vermogen, pensioenopbouw en het gemak van een comfortabele bankrekening.

Download de pdf en lees verder ... of kijk op de site van Elsevier weekblad

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie door Ramón Wernsen MFP, FFP, CFP, actueel t/m 15-10-2018

In deze Leidraad voor de accountant staat financiële planning voor de DGA centraal. Aan bod komen o.a. risico en rendement binnen financiële planning en het financieel plan en financiële planning als vertrekpunt in plaats van de jaarrekening...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 1 september 2018, door Ramon Wernsen

Winnaar van de Nobelprijs voor de economie Herbert Simon toonde in de jaren zeventig al aan dat mensen niet volledig rationeel handelen. De praktische toepassing van gedragseconomie in de beleggerswereld staat echter in de kinderschoenen.

Gedragseconomie is de studie van de psychologische en sociologische factoren die een rol spelen bij het nemen van financiële besluiten, zoals over prijzen en rendementen. Een voorbeeld van de emotionele impact? Zowel u als particuliere belegger als professionele beleggers maken systematisch denk- en beoordelingsfouten bij het nemen van beleggingsbeslissingen. U en zij kunnen niet goed risico’s inschatten of informatie verwerken en laten zich leiden door emotie.

Onze hersenen maken zogenoemde shortcuts, ook wel heuristieken en ‘biases’ genoemd. ‘En soms is dat goed’, zegt financieel planner Robert van Beek van About Life & Finance. ‘Want als we worden geconfronteerd met een leeuw die plots voor ons staat, dan schrikken we en lopen we weg, gewoon op de automatische piloot. Het zou goed zijn alle scenario’s rationeel te overdenken, risico’s in te schatten, welke kant op, maar dan ben je wellicht te laat.’

Ook in de praktijk handelen mensen niet volledig rationeel bij het nemen van beslissingen. Niets nieuws onder de zon, denkt u wellicht. Toch worden veel particuliere beleggers nog steeds behandeld alsof zij wel volledig rationeel handelen. In traditionele beleggingsvragenlijsten van financiële instellingen wordt bijvoorbeeld nog nauwelijks aandacht besteed aan de impact van emoties bij beleggers...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 5 mei 2018, door Ramon Wernsen

Hebt u een vrij beroep? Dan is uw onderneming waarschijnlijk een eenmanszaak, vof, maatschap of bv. Maar wellicht is de Britse Limited Liability Partnership een aantrekkelijk alternatief voor u.

Ons land kent geen rechtsvorm waarbij je als ondernemer niet alleen fiscaal voordeel geniet van de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, maar ook juridisch profijt hebt van aansprakelijkheidsbeperking, zoals die voor de bv geldt. Het Verenigd Koninkrijk beschikt met de Limited Liability Partnership (LLP) wel over een dergelijke rechtsvorm.

De LLP is net als de maatschap en de vof een samenwerkingsverband tussen minimaal twee (rechts)personen en is fiscaal transparant. ‘Dit betekent dat de belastingheffing over de winst van de LLP niet plaatsvindt op het niveau van de LLP zelf, maar op dat van de achterliggende participanten. Hierdoor zal de participant van de LLP over zijn eigen winstdeel inkomstenbelasting betalen’, aldus Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep.

De LLP is vooral een alternatief voor de maatschap van vrijeberoepsbeoefenaren. Dit omdat vrije beroepers op grond van de Wet inkomstenbelasting per definitie fiscaal ondernemer zijn — ook als zij niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de door de LLP aangegane verplichtingen. ‘Andere mkb-ondernemers zijn fiscaal geen ondernemer als ze niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de schulden van de LLP. En dat laatste is juist de crux van de LLP. Voor andere ondernemers geldt dan ook alleen in uitzonderingsgevallen dat zij de genoemde voordelen kunnen krijgen’, stelt Marc Schmeits, belastingadviseur bij A&D Accountants en Belastingadviseurs....

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 7 april 2018, door Ramon Wernsen

Hebt u een eerdere woning verkocht en inmiddels een nieuwe gekocht met iemand die nog nooit een eigen huis heeft gehad? Dan kunt u wellicht duizenden euro’s belastingvoordeel realiseren.

 

In de praktijk blijkt dat er zich ongewenste fiscale situaties voordoen wanneer iemand die een eigen woning heeft verkocht een nieuwe gaat kopen met iemand die nog nooit een eigen huis heeft gehad. Deze situatie kan leiden tot een beperking van de hypotheekrenteaftrek in box 1. De wetgever vindt dit ongewenst en is met reparatiewetgeving gekomen.

Praktijkvoorbeeld

Stel u hebt begin 2017 een eigen woning verkocht waarvoor u tien jaar hypotheekrenteaftrek hebt gehad. Op deze eigen woning zat een hypotheekschuld van €100.000. Aan de verkoop hebt u een verkoopwinst van €50.000 overgehouden. Deze verkoopwinst wordt fiscaal eigenwoningreserve genoemd. Deze reserve beïnvloedt de hoogte van het bedrag waarover u de hypotheekrente fiscaal mag aftrekken bij een hypotheek voor een nieuwe eigen woning. Eind 2017 hebt u uw huidige partner leren kennen, die nog niet eerder een eigen woning met hypotheekaftrek heeft gehad...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 17 februari 2018, door Ramon Wernsen

Wellicht overweegt u uw eenmanszaak om te zetten naar een bv. Hiervoor zijn diverse fiscale routes mogelijk. Welke past het beste bij u?

Wanneer u uw eenmanszaak beëindigt, komt de fiscus zijn deel opeisen. Immers, over de stakingswinst — het verschil tussen de bedrijfseconomische waarde en de boekwaarde van de onderneming — moet inkomstenbelasting (ib) betaald worden in de fiscale box 1. Deze belastingclaim kan oplopen tot maximaal 44,68% van de door u gerealiseerde stakingswinst. Uitstellen en verlagen belastingheffing In de wet worden twee opties geboden om de eenmanszaak in te brengen in een bv. De eerste mogelijkheid is het ruisend inbrengen en de tweede mogelijkheid is het geruisloos inbrengen. Bij een ruisende inbreng zult u af moeten rekenen over de gerealiseerde stakingswinst bij het beëindigen van uw onderneming. Over de stakingswinst moet u zoals gezegd maximaal 44,68% inkomstenbelasting betalen. Goed om te weten is dat u de belastingdruk kunt verlagen door de stakingswinst om te zetten in een lijfrente. Zo kunt u de belastingheffing uitstellen en in de toekomst mogelijk verlagen. Stakingslijfrente Het maximale bedrag aan stakingswinst dat mag worden omgezet in een fiscaal aftrekbare lijfrente bedraagt €454.237. Wel moet u aanvullend aan een aantal eisen voldoen om van dit bedrag gebruik te mogen maken. Een van de voorwaarden is dat u op het moment van staken niet meer dan vijf jaar jonger bent dan de AOW-leeftijd. Bent u daarentegen tussen de vijf en vijftien jaar jonger dan de AOW-leeftijd, dan komt u in aanmerking voor een maximaal bedrag van €227.126. Ook als u meer dan vijftien jaar jonger bent dan de AOW-leeftijd kunt u in aanmerking komen voor dit bedrag. Wel geldt dan de voorwaarde dat de lijfrente-uitkeringen niet mogen worden uitgesteld, maar direct moeten ingaan. Voldoet u niet aan deze voorwaarde, dan geldt nog altijd een maximum van €113.569. ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 17 februari 2018, door Ramon Wernsen

Veel bedrijfstakken krijgen vroeg of laat te maken met disruptieve innovatie. De sector van het financieel advies is zeker geen uitzondering. De invloed van fintech neemt hier toe en dwingt financiële dienstverleners tot fundamentele aanpassingen van hun bedrijfsmodel. De ‘Uber-adviseur’ lijkt nog slechts een kwestie van tijd.

Fintech (een samentrekking van ‘financial’ en ‘technology’) omvat alle innovatieve financiële producten en diensten die het ons mogelijk maken eenvoudiger en sneller met geld om te gaan. Het doel van fintechbedrijven is de hegemonie van de bestaande partijen te doorbreken door zich volledig op de klant of de gebruiker te richten. Deze bedrijven zijn eigenlijk geen banken, maar ICT-bedrijven met enkel programmeurs in dienst. Op basis van bestaande data ontwikkelen zij producten en diensten die optimaal aansluiten bij de behoeften in de markt. Dit is mogelijk doordat fintechprogrammeurs niet alleen meer, maar bovenal ook betrouwbaardere gegevens van u boven water krijgen dan een traditionele adviseur, aangezien die vaak wordt afgerekend op het aantal gesprekken dat hij heeft. Daarnaast moet een adviseur veelal afgaan op de informatie die u hem als klant verstrekt. En hoewel een adviseur u goed lijkt te kennen, kan hij het maar lastig ‘winnen’ van de fintechprogrammeur. Daar komt bij dat er mensen zijn die sceptisch staan tegenover een menselijke adviseur, aan wie ze nooit het achterste van hun tong zullen laten zien. Bovendien doen mensen dikwijls iets anders dan wat ze zeggen. Als er keiharde data zijn, is dat geen probleem. ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 9 december 2017, door Ramon Wernsen

In januari, na de kerstvakantie, willen meer mensen uit elkaar dan in de rest van het jaar. Een echtscheiding brengt het huwelijk terug tot een zakelijke transactie. Een paar aandachtspunten voor een goede afwikkeling van de scheiding.

Bij een scheiding wordt een huishouden opgeknipt in twee delen. Wie in gemeenschap van goederen is getrouwd, krijgt de helft van het vermogen. U kunt hierover echter andere afspraken laten vastleggen in het echtscheidingsconvenant. Houd er wel rekening mee dat als u of uw partner meer krijgt dan de wettelijk vastgelegde portie, het meerdere een belaste schenking is. Hierover moet de ontvanger schenkingsbelasting betalen. Als de schenking uit natuurlijke verbintenis is, oftewel uit een dringende morele verplichting, dan is deze onbelast. In convenanten wordt hier nog weleens naar verwezen, in een poging om zo eventuele schenkbelasting te voorkomen, legt financieel planner en belastingadviseur John Bult uit. Meestal is er bij een scheiding sprake van alimentatie. De financiële situatie van beide partijen op het moment van echtscheiding is hierbij bepalend. Op basis daarvan wordt de draagkracht van de alimentatie betalende partner vastgesteld. Hebt u kinderen, dan wordt de draagkracht eerst gebruikt voor de betaling van de kinderalimentatie. Een ouder is verplicht zijn kind tot zijn 21ste te onderhouden (mogelijk langer in geval van studie). Tot een kind 18 is, gaat de kinderalimentatie nog naar de andere ouder. Daarna heeft het kind er zelf recht op. ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 9 december 2017, door Ramon Wernsen

Nu én na uw pensioen uw levensstandaard op peil houden. Dat wil iedereen wel. Helaas lukt dat niet altijd. De oorzaak? Money illusion!

Wie voor langere tijd geld opzij zet voor de toekomst krijgt te maken met inflatie. De geldontwaarding zorgt ervoor dat u met hetzelfde bedrag straks minder kunt kopen dan nu. Dat is het gevolg van prijsstijgingen. Iets om rekening mee te houden. Een hogere inflatie betekent dat wanneer u uw bezittingen gelijke tred wilt laten houden met deze inflatie, u meer rendement nodig hebt of een hoger inkomen. Veel mensen denken nominaal en kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van toekomstige reële bedragen. Dit wordt de geldillusie genoemd. De inflatie in 2017 bedraagt circa 1,4%. Maar volgend jaar kan die weer anders zijn. Het effect dat de inflatie heeft op uw financiën kan hoger of lager uitpakken. ‘Dit heeft vooral te maken met uw uitgavenpatroon. Hebt u twee benzine slurpende auto’s, dan hebt u een ander inflatiecijfer dan iemand die een elektrische auto rijdt of in het hartje van een stad woont en veel gebruikmaakt van het openbaar vervoer of de (bak)fiets’, aldus Harry van Houdt, financieel planner bij de Nederlandsche Planners Associatie. Een handige tool is de persoonlijke inflatiecalculator. Deze is ontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en berekent uw persoonlijke inflatiecijfer op basis van uw uitgavenpatroon (www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/persoonlijke- inflatiecalculator).

Uit deze tool kan blijken dat uw werkelijke inflatiecijfer lager dan wel veel hoger ligt dan de inflatie die in de media wordt gecommuniceerd. Econoom John Williams beweerde ooit op Shadowstats. com dat de werkelijke inflatie het dubbele is van het cijfer dat wordt opgegeven. Inflatie heeft ook invloed op de hoogte van uw pensioen. Op Mijnpensioenoverzicht. nl kunt u zien hoeveel pensioen u tegemoet kunt zien. Deze bedragen zijn echter allemaal in ‘euro’s van nu’. U weet dus niet wat de koopkracht van uw pensioen later is. Grote kans dat dit minder is dan u nu denkt. Stel dat de prijzen elk jaar met 2% stijgen en uw pensioenfonds compenseert u hier niet voor. Dan kunt u na tien jaar ongeveer 20% minder kopen dan nu. ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 2 november 2017, door Ramon Wernsen

Nederlanders laten hun vermogen graag na aan hun kinderen en aan goede doelen. Maar waarom wachten tot de dood?

Staalmagnaat Andrew Carnegie en zakenman John D. Rockefeller wisten het in de vorige eeuwen al: schenken geeft voldoening. Microsoft- oprichter Bill Gates en belegger Warren Buffett laten ook openlijk zien hoeveel plezier het hun geeft om met hun vermogen anderen te helpen. Een verklaring voor dit plezier vinden experts in de behoeftenpiramide van Maslow. Het hoogste doel, boven aan de piramide, is zelfverwezenlijking, oftewel zingeving. In die fase wordt het geld gebruikt om het verschil te maken, door anderen te helpen, bijvoorbeeld door een gift aan uw (klein)kinderen of aan een goed doel.

Wie vermogen wil nalaten aan de kinderen, hoeft daar in principe niets voor te doen. Het geld komt via de nalatenschap van de ouders meestal vanzelf bij hen terecht. Wilt u uw geld aan een goed doel geven, dan kunt u dit in uw testament vastleggen. Maar waarom zou u wachten tot u er niet meer bent? Een belangrijk voordeel van schenken met de warme hand is dat u ziet hoe de ontvanger geniet van de gift, stelt Jelle van den Berg, docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. ‘Fiscaal gezien is bij leven schenken ook aantrekkelijk. Door over een lange periode te schenken kan belastingvoordeel worden behaald. Veel mensen schenken tot het bedrag van de vrijstelling. Fiscaal kan het handiger zijn een hoger bedrag te schenken. ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van