fp_frontpage_header_016-1.jpg
Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 9 december 2017, door Ramon Wernsen

Nu én na uw pensioen uw levensstandaard op peil houden. Dat wil iedereen wel. Helaas lukt dat niet altijd. De oorzaak? Money illusion!

Wie voor langere tijd geld opzij zet voor de toekomst krijgt te maken met inflatie. De geldontwaarding zorgt ervoor dat u met hetzelfde bedrag straks minder kunt kopen dan nu. Dat is het gevolg van prijsstijgingen. Iets om rekening mee te houden. Een hogere inflatie betekent dat wanneer u uw bezittingen gelijke tred wilt laten houden met deze inflatie, u meer rendement nodig hebt of een hoger inkomen. Veel mensen denken nominaal en kunnen zich moeilijk een voorstelling maken van toekomstige reële bedragen. Dit wordt de geldillusie genoemd. De inflatie in 2017 bedraagt circa 1,4%. Maar volgend jaar kan die weer anders zijn. Het effect dat de inflatie heeft op uw financiën kan hoger of lager uitpakken. ‘Dit heeft vooral te maken met uw uitgavenpatroon. Hebt u twee benzine slurpende auto’s, dan hebt u een ander inflatiecijfer dan iemand die een elektrische auto rijdt of in het hartje van een stad woont en veel gebruikmaakt van het openbaar vervoer of de (bak)fiets’, aldus Harry van Houdt, financieel planner bij de Nederlandsche Planners Associatie. Een handige tool is de persoonlijke inflatiecalculator. Deze is ontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en berekent uw persoonlijke inflatiecijfer op basis van uw uitgavenpatroon (www.cbs.nl/nl-nl/visualisaties/persoonlijke- inflatiecalculator).

Uit deze tool kan blijken dat uw werkelijke inflatiecijfer lager dan wel veel hoger ligt dan de inflatie die in de media wordt gecommuniceerd. Econoom John Williams beweerde ooit op Shadowstats. com dat de werkelijke inflatie het dubbele is van het cijfer dat wordt opgegeven. Inflatie heeft ook invloed op de hoogte van uw pensioen. Op Mijnpensioenoverzicht. nl kunt u zien hoeveel pensioen u tegemoet kunt zien. Deze bedragen zijn echter allemaal in ‘euro’s van nu’. U weet dus niet wat de koopkracht van uw pensioen later is. Grote kans dat dit minder is dan u nu denkt. Stel dat de prijzen elk jaar met 2% stijgen en uw pensioenfonds compenseert u hier niet voor. Dan kunt u na tien jaar ongeveer 20% minder kopen dan nu. ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 2 november 2017, door Ramon Wernsen

Nederlanders laten hun vermogen graag na aan hun kinderen en aan goede doelen. Maar waarom wachten tot de dood?

Staalmagnaat Andrew Carnegie en zakenman John D. Rockefeller wisten het in de vorige eeuwen al: schenken geeft voldoening. Microsoft- oprichter Bill Gates en belegger Warren Buffett laten ook openlijk zien hoeveel plezier het hun geeft om met hun vermogen anderen te helpen. Een verklaring voor dit plezier vinden experts in de behoeftenpiramide van Maslow. Het hoogste doel, boven aan de piramide, is zelfverwezenlijking, oftewel zingeving. In die fase wordt het geld gebruikt om het verschil te maken, door anderen te helpen, bijvoorbeeld door een gift aan uw (klein)kinderen of aan een goed doel.

Wie vermogen wil nalaten aan de kinderen, hoeft daar in principe niets voor te doen. Het geld komt via de nalatenschap van de ouders meestal vanzelf bij hen terecht. Wilt u uw geld aan een goed doel geven, dan kunt u dit in uw testament vastleggen. Maar waarom zou u wachten tot u er niet meer bent? Een belangrijk voordeel van schenken met de warme hand is dat u ziet hoe de ontvanger geniet van de gift, stelt Jelle van den Berg, docent fiscale economie aan de Erasmus Universiteit. ‘Fiscaal gezien is bij leven schenken ook aantrekkelijk. Door over een lange periode te schenken kan belastingvoordeel worden behaald. Veel mensen schenken tot het bedrag van de vrijstelling. Fiscaal kan het handiger zijn een hoger bedrag te schenken. ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 18 november 2017, door Ramon Wernsen

Beleggen in goud kan op meerdere manieren. Wat past bij u: een goudbaar die u aan kunt raken of een virtuele goudbelegging met een afstandelijke naam, zoals ‘cfd’?

Goud is een complexe belegging omdat er veel factoren zijn die een rol spelen in de waardeontwikkeling van deze grondstof. Naast vraag en aanbod speelt de dollarkoers een belangrijke rol — goud wordt net als olie verhandeld in dollars — en ook het algemene marktsentiment is van invloed op de koers van goud. ‘Je kunt het zien als een goedkope verzekering: in goede tijden is de kans groot dat de goudbelegging nauwelijks rendement oplevert, maar in onzekere tijden komt de belegging tot zijn recht’, aldus Roy van Santen, beleggingsspecialist bij Lynx. Door het aankopen van goudbaren of munten kunt u fysiek beleggen in goud. Goudbaren zijn in bijna elk denkbaar gewicht te verkrijgen. Zo zijn er al baren vanaf 1 gram. Bekende gouden munten zijn de Zuid-Afrikaanse Krugerrand en ons gouden tientje, ‘Wilhelmientje’ genaamd. ‘Het bezit van fysiek goud is een verzekering met een sterk opwaarts potentieel, gelet op de risico’s in het huidige mondiale bancaire en financiële systeem’, stelt Sander Boon, managing partner van

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 28 oktober 2017, door Ramon Wernsen

Na 180 jaar is vanaf 1 januari 2018 niet langer de algehele gemeenschap van goederen de wettelijke basis van ons huwelijksvermogensrecht.

Als u nu gaat trouwen kunt u kiezen uit trouwen in gemeenschap van goederen of trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Als u geen keuze maakt, trouwt u automatisch in gemeenschap van goederen. Dit betekent dat alle bestaande en toekomstige bezittingen en schulden van u en uw partner samen zijn. Dit wordt boedelmenging genoemd. Schuldeisers kunnen zich dan op alle gezamenlijke bezittingen verhalen. Bij echtscheiding hebben u en uw partner recht op 50% van alle bezittingen en schulden. Uitgesloten van de gemeenschap zijn schenkingen en erfenissen die een van u onder een uitsluitingsclausule hebt verkregen en zogeheten verknochte goederen (bijvoorbeeld kleding). Deze behoren tot uw privévermogen. Wilt u het anders regelen, dan zult u voor het huwelijk naar de notaris moeten om huwelijkse voorwaarden op te stellen. Trouwt u na 1 januari 2018 zonder huwelijkse voorwaarden? Dan geldt automatisch een beperkte gemeenschap van goederen. Dat betekent dat alleen vermogen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd van u samen is. Bezittingen of schulden van voor het huwelijk vallen niet langer automatisch in de gezamenlijke boedel. Ook schenkingen, giften en erfenissen zijn van u, ook als er geen uitsluitingsclausule is opgenomen in een testament of bij een schenking. Kortom, bij de wettelijke beperkte gemeenschap van goederen vanaf 1 januari 2018 is niet langer alles van u samen. Om te kunnen aantonen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend. Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de partners hier niets van weet, zijn volgens de nieuwe wet beide partners nog steeds aansprakelijk. ‘Dezelfde regels gelden ook voor diegenen die een geregistreerd partnerschap willen aangaan’, benadrukt kandidaat-notaris Ernst Loendersloot.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 7 oktober 2017, door Ramon Wernsen

Koopt u als directeur-grootaandeelhouder uw pensioen in eigen beheer af of wilt u het omzetten naar een oudedagsverplichting? Dan zal uw ex-partner hiermee schriftelijk moeten instemmen.

Door afkoop van pensioen in eigen beheer of omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) bestaat de kans dat uw (ex-)- partner financieel benadeeld wordt en hiervoor gecompenseerd wil worden. ‘Immers, het recht van uw (ex-)partner op een deel van uw ouderdomspensioen en/of partnerpensioen vervalt hiermee. Er zijn situaties denkbaar dat uw (ex-)partner bij scheiding helemaal geen rechten heeft. Bijvoorbeeld als bij huwelijkse voorwaarden is bepaald dat bij scheiding geen aanspraak op voorwaardelijk ouderdoms- en bijzonder nabestaandenpensioen bestaat’, stelt Hans Swagten, pensioenspecialist bij Akkermans en partners. Desondanks zal uw partner volgens de wet toch schriftelijk moeten instemmen. Om iedere discussie met de Belastingdienst en/of uw (ex-)- partner te voorkomen is het dan ook verstandig altijd schriftelijk toestemming te vragen. De kans bestaat dat uw (ex-)partner alleen wil instemmen bij voldoende compensatie. Dat kunt u op verschillende manieren regelen. In de eerste plaats kunt u door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering op uw leven het verlies van nabestaandenpensioen compenseren. Volgens Swagten is het hierbij aan te raden dat uw partner verzekeringnemer, premieverschuldigde en begunstigde is.

Hierdoor wordt erfbelasting voorkomen — uitgaande van huwelijkse voorwaarden. Ook is het mogelijk een vaststellingsovereenkomst te sluiten, waarin wordt bepaald wat de omvang is van het verlies van uw partner. Zo kan worden afgesproken dat uw partner bij echtscheiding een deel van de ODV krijgt. De vraag is of het juridisch mogelijk is dit via een vaststellingsovereenkomst te doen. ‘De meningen verschillen hierover. Aanpassing van de huwelijkse voorwaarden is, mits juist uitgevoerd, de veiligste route’, aldus Erik Hertgers, associé bij het Nederlands Pensioenbureau....

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 16 september 2017, door Ramon Wernsen

Met een open fonds voor gemene rekening kan belasting worden bespaard. Wellicht is deze fiscale route ook voor u interessant.

Een open fonds voor gemene rekening is financieel voordelig als u veel spaargeld in box 3 hebt, waar u weinig rente op ontvangt. Hoe lager dit rendement, hoe voordeliger het is om het vermogen onder te brengen in box 2, in een fonds voor gemene rekening of een (spaar-)bv. En als u een hoog rendement verwacht op uw box 3-vermogen, kunt u uw geld beter niet overhevelen naar box 2. Het fonds kan verder ook als entiteit dienen voor de beleggingen van uw bv. Als het fonds aan bepaalde voorwaarden voldoet, kan het namelijk een vbi-status krijgen, waardoor het vrijgesteld is van vennootschapsbelasting.

Het open fonds voor gemene rekening kan u financieel voordeel opleveren doordat het is vrijgesteld van belasting in box 3. Wel betaalt het fonds vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting in box 2. Laatstgenoemde is in veel gevallen lager. ‘Dit komt doordat het fonds belasting verschuldigd is over het werkelijke rendement en in box 3 over een fictief rendement. Door de huidige lage rente is dit fictieve rendement hoger dan de werkelijke rente die u ontvangt. Dit voordeel heeft een belegger ook wanneer hij geld in een eigen bv stort’, aldus Herman van Breukelen, registeraccountant van het gelijknamige accountantskantoor in Harmelen. Toch heeft Jeroen Knol van O4 & Partners Private Office uit Maarssen een voorkeur voor een open fonds voor gemene rekening. ‘In tegenstelling tot een bv hoeft een fonds zich namelijk niet in te schrijven in het handelsregister en ook geen jaarrekening publiek te maken. Hiermee voorkomt u dat uw buurman via internet met een druk op de knop weet hoeveel vermogen u bezit.’...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 26 augustus 2017, door Ramon Wernsen

De aanschaf van een vakantiewoning lijkt op het eerste gezicht een goede belegging. Behalve dat u er even lekker tot rust kunt komen, levert uw investering ook nog een mooi rendement op uit de verhuur ervan.

Jaarlijks worden zo’n drieduizend vakantiehuizen verkocht en de verkoop zit na een aantal magere jaren weer in de lift. De gemiddelde aankoopprijs bedraagt ongeveer € 125.000, al betaalt u op een toplocatie algauw meer dan het dubbele hiervan. Veel mensen zien het als een goed alternatief voor de tegenvallende rendementen op sparen en obligaties. Verder wordt het investeren in een vakantiehuis als minder risicovol gezien dan beleggen in aandelen. Als u de weekendedities van de dagbladen openslaat, treft u met name in de zomermaanden meerdere advertenties aan van vakantieparken als Roompot, Landal en Topparken. Dit soort parken verkopen u een vakantiewoning en verhuren deze vervolgens ook voor u. In ruil ontvangt u volgens adverteerders een jaarlijks rendement tot wel 7,5%. Het betreft hier nettorendementen, als we de aanbieders moeten geloven. In veel gevallen echter ...

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie op www.kop-munt.nl, 6 juli 2017, door Ramon Wernsen

Niet alle hypotheekadviezen uit het verleden hebben goed uitgepakt. Destijds waren het logische keuzes, maar door voortschrijdend inzicht, veranderingen in de markt of de dalende rentestand pakken ze nu minder gunstig uit voor de huizenbezitter. Welke adviezen geven we nu niet meer?

 

Fintech (een samentrekking van ‘financial’ en ‘technology’) omvat alle innovatieve financiële producten en diensten die het ons mogelijk maken eenvoudiger en sneller met geld om te gaan. Het doel van fintechbedrijven is de hegemonie van de bestaande partijen te doorbreken door zich volledig op de klant of de gebruiker te richten. Deze bedrijven zijn eigenlijk geen banken, maar ICT-bedrijven met enkel programmeurs in dienst. Op basis van bestaande data ontwikkelen zij producten en diensten die optimaal aansluiten bij de behoeften in de markt. Dit is mogelijk doordat fintechprogrammeurs niet alleen meer, maar bovenal ook betrouwbaardere gegevens van u boven water krijgen dan een traditionele adviseur, aangezien die vaak wordt afgerekend op het aantal gesprekken dat hij heeft. Daarnaast moet een adviseur veelal afgaan op de informatie die u hem als klant verstrekt. En hoewel een adviseur u goed lijkt te kennen, kan hij het maar lastig ‘winnen’ van de fintechprogrammeur. Daar komt bij dat er mensen zijn die sceptisch staan tegenover een menselijke adviseur, aan wie ze nooit het achterste van hun tong zullen laten zien. Bovendien doen mensen dikwijls iets anders dan wat ze zeggen. Als er keiharde data zijn, is dat geen probleem.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 01 juli 2017, door Ramon Wernsen

Komen een of meerdere lijfrenten van u binnenkort tot uitkering? Zorg dan dat u ruim voor de expiratiedatum start met de voorbereidingen. Dit kan namelijk een fors hogere uitkering opleveren.

Vooral in de jaren tachtig en negentig was het door de fiscale regels aantrekkelijk om lijfrenten te kopen. De premie voor deze pensioenaanvulling was tijdens de opbouwfase fiscaal aftrekbaar. Hier staat tegenover dat de toekomstige uitkeringen belast zijn, maar meestal tegen een lager tarief dan waartegen de premies fiscaal zijn afgetrokken. Het meest aantrekkelijk zijn de lijfrenten die voor 1 januari 1992 zijn afgesloten. Die vallen onder het zogenoemde oude fiscale regime. Het voordeel van deze producten is dat ze veel vrijheid bieden bij het gebruik van de waarde. Zo kunt u ervoor kiezen de waarde eenmalig om te zetten in een kapitaal of hiervoor een periodieke pensioenuitkering aan te kopen. Een andere mogelijkheid is dat u de lijfrente-uitkeringen schenkt aan bijvoorbeeld uw kinderen.

De lijfrente-uitkering moet uiterlijk vijf jaar na het bereiken van uw AOW-leeftijd ingaan. Dit geldt voor ‘nieuwregimelijfrenten’ (afgesloten na 1 januari 1992). Bij ‘oudregimelijfrenten’ is de ingangsleeftijd in principe vrij. U kunt dan bij een verzekeraar óf bank een lijfrente-uitkering aankopen, ook al hebt u al langer dan vijf jaar geleden uw eerste AOW ontvangen. Kiest u ervoor om de uitkering bij een bank aan te kopen, dan verliest u wel de flexibele mogelijkheden van de oudregimelijfrente. Teneinde meer rendement te halen uit uw vrijkomende lijfrente is het allereerst belangrijk te bepalen of u uw lijfrente door uw huidige aanbieder laat uitkeren of dat u gaat shoppen. ‘Niets weerhoudt u als bezitter van een lijfrente ervan om deze na expiratie bij een andere aanbieder te laten uitkeren’, aldus Gaston Hendriks, financieel planner bij KapitaalMeester. ‘Al zal de aanbieder van de lijfrente in de opbouwfase dit nooit nadrukkelijk zeggen.

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van

Nieuws
 

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 27 mei 2017, door Ramon Wernsen

Veel mensen vermijden het onderwerp bij leven van de ouders. Maar een erfenis dan al deels uitkeren is fiscaal gezien een slimme keuze.

Mogelijk weet u dat u een erfenis zult ontvangen van uw ouders. Slechts weinig kinderen durven dit onderwerp bespreekbaar met hen te maken. Jammer, want door er tijdig met elkaar over te praten kunnen ergernis en belasting bespaard worden.

Ervan uitgaande dat uw ouders niet al het geld nodig hebben om van te leven, is het mogelijk om erfbelasting te besparen door gezamenlijk na te denken over een schenkingsplan. Goed te weten is dat het tarief van de schenkbelasting op het eerste gezicht gelijk is aan dat van de erfbelasting. Desondanks kan schenken fiscaal voordeliger uitpakken dan erven. En wel om de volgende twee redenen.

1.  Schenkingen Er geldt jaarlijks een vrijstelling voor € 5320. Voor kinderen van 18 jaar tot 40 jaar geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 25.526. Deze mogelijkheid eindigt op de 40ste verjaardag van uw kind of zijn jongere partner.

2.  Belastingtarief Schenkingen zijn onderworpen aan een lager tarief dan de erfenis. Dit komt doordat het tarief progressief is. Het doel van een schenkingsplan is om het vermogen van uw ouder(s) (deels) al bij leven geleidelijk te laten overgaan naar u als toekomstige erfgenaam. Hierdoor wordt het tarief afgetopt en kan worden gebruikgemaakt van de vrijstellingen binnen de schenkbelasting. Monique Londema, financieel planner bij de Nederlandsche Planners Associatie, stelt dat het optimaal benutten van de schenkingsvrijstellingen om erfbelasting te besparen een rationele aangelegenheid is. ‘Maar wat betekent het voor uw ouders om u een bedrag te schenken? Wat vinden zij hierbij belangrijk? Belasting besparen of u helpen en daarom meer schenken dan vrijgesteld is, waardoor er wél belasting verschuldigd is?

Download de pdf en lees verder ...

Bericht van