Budgetteren is niet saai, maar spannend!


Publicatie op ffp.nl, 13-08-2019, door Ramon Wernsen


Ze zeggen wel eens dat je je geld maar één keer kunt uitgeven. Een cliché, maar wel heel waar. Door met een stofkam door uw uitgaven heen te gaan kunt u veel geld besparen zonder dat het van invloed is op uw levenskwaliteit.

Een budget is een uitgeefplan
Wilt u meer grip op uw uitgaven, dan kunt u overwegen met een budget te gaan werken. Een budget klinkt als een dwangbuis. Het is echter vooral een middel om ervoor te zorgen dat u geld uitgeeft op de manier die u voor ogen hebt. En dat het niet ongemerkt tussen uw vingers door glipt. Uw financiën zijn immers pas goed geregeld als u weet hoeveel geld er binnenkomt en hoeveel eruit gaat. Veel mensen hebben niet of nauwelijks inzicht in hun inkomsten en uitgaven. Zo houdt slechts 20 procent van de huishoudens een online huishoudboekje bij, weet het Nibud. Budgetteren is voor de meeste mensen net zoiets als afvallen of sporten. Niet echt leuk om te doen, wel nodig. En iets wat niet leuk is om te doen, is moeilijk vol te houden. Dit is jammer, want waar u bij sporten en afvallen pas op de lange termijn resultaat ziet, is het resultaat bij budgetteren direct zichtbaar. U houdt meteen meer geld over.

Plan uw uitgaven
Er zijn uiteenlopende manieren om te budgetteren. Een budget is feitelijk niets anders dan een vooraf opgesteld plan voor uw uitgaven. De meeste mensen starten met een jaarbudget. Daarin worden de inkomsten en uitgaven verzameld en per maand berekend. Zo weet u wat u gemiddeld per maand kwijt bent. Een dergelijk budget geeft inzicht in uw lasten, maar is in de praktijk niet altijd praktisch. Het jaarbudget gaat uit van ideale maanden waarin de uitgaven het gemiddelde vormen van alle uitgaven in een jaar. Zulke maanden komen zelden voor, omdat inkomsten en zeker uitgaven variëren.Read more

Help uw klant aan een toekomstbestendige hypotheek (slot)


Publicatie in Vakblad De Hypotheekadviseur, nummer 4-2019 (uitgeverij Wolters Kluwer), door Ramon Wernsen. Lees ook deel 1 van dit artikel.

De beroemde Griekse filosoof Aristoteles zei het al: ‘Het is waarschijnlijk, dat er onwaarschijnlijke dingen zullen gebeuren.’ Het is belangrijk voor u als adviseur om uw klanten te wijzen op de risico’s rond de hypotheek die zij hebben of willen afsluiten.

Met dit alles moet rekening worden gehouden als uw klant een woning koopt en een hypotheek bij u afsluit. Uw klant gaat immers een financiële verplichting van lange duur aan. Bij het afsluiten van een hypotheek is het belangrijk dat u uw klanten enerzijds beschermt tegen grote financiële risico’s, anderzijds moet de hypotheek de klant voldoende flexibiliteit bieden als zijn omstandigheden veranderen. In het vorige nummer is het schaderisico uitgebreid aan bod gekomen. In dit artikel gaan we allereerst in op de inkomensrisico’s, zoals arbeidsongeschiktheid en werkloosheid en vervolgens op het restschuldrisico.


Arbeidsongeschiktheid

Als uw klant niet meer kan werken door een ernstige ziekte of een ongeval, daalt meestal zijn inkomen. In het ergste geval kan hij dan zijn hypotheek niet meer betalen. Bij het afdekken van dit risico maken geldverstrekkers traditioneel onderscheid tussen ondernemers en werknemers. In de praktijk is dit onderscheid achterhaald, nu steeds meer mensen op flexibele contracten werken of een loondienst combineren met het ondernemerschap.
Voor werknemers zijn er bij een inkomensterugval voorzieningen getroffen door de werkgever en daarna door de overheid. In de praktijk zijn die regelingen veelal niet toereikend. Voor ondernemers zijn er geen overheidsvoorzieningen, zij moeten zichzelf zelf indekken tegen inkomensdalingen. Hiervoor kunnen zij bijvoorbeeld – via u als adviseur – een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.
De geldverstrekker kan uw klant niet verplichten een verzekering af te sluiten. Wel kan een verzekering de kans dat uw klant een hypotheek krijgt vergroten. Het risico van wanbetaling voor de geldverstrekker daalt immers.


Werknemers

Jaarlijks raken gemiddeld 47.000 mensen arbeidsongeschikt, door ziekte of een ongeval. In de eerste twee jaar van hun arbeidsongeschiktheid zorgt de werkgever voor inkomen. Dit is meestal 100 procent van het inkomen in het eerste jaar en 70 procent in het tweede jaar.

Read more

Wat betekent het pensioenakkoord voor u?


Publicatie op ffp.nl, 13-08-2019, door Ramon Wernsen

Inmiddels twee maanden terug is het nieuwe pensioenstelsel akkoord bevonden. Voordat de discussie hierover na de vakantieperiode weer in alle hevigheid losbarst, hierbij de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord nog een keer opgesomd. Wat betekenen de voorgenomen pensioenwijzigingen voor u?

Het nieuwe voorgestelde pensioenstelsel is moderner en persoonlijker dan het huidige. De overstap hiernaar zal grote gevolgen hebben voor alle huidige pensioenovereenkomsten. Deze moeten allemaal worden aangepast. Naast wijzigingen voor uw ouderdomspensioen wijzigt ook de AOW-leeftijd. Hierna volgen de belangrijkste wijzigingen uit het pensioenakkoord.

AOW-leeftijd
De AOW-leeftijd is op dit moment 66 jaar en 4 maanden. In het nieuwe pensioenakkoord is afgesproken dat deze AOW-leeftijd tot 2021 niet omhooggaat. Vanaf 2022 zal de AOW-leeftijd stijgen naar 66 jaar en 7 maanden, in 2023 naar 66 jaar en 10 maanden en in 2024 naar 67 jaar. Daarna zal de stijging van de AOW-leeftijd gekoppeld worden aan de levensverwachting.

Vroegpensioen
Als u nu met vroegpensioen gaat moet uw werkgever een boete betalen aangezien het kabinet eerder stoppen met werken wil ontmoedigen. In het principe pensioenakkoord is afgesproken dat met ingang van 2021 uw werkgever deze boete niet hoeft te betalen wanneer u drie jaar voor uw AOW-leeftijd met pensioen gaat en u maximaal 19.000 euro bruto per jaar ontvangt.Read more

Tweede huis: vakantie of belegging?


Publicatie op ffp.nl, 16-07-2019, door Ramon Wernsen

Vooral in de zomermaanden dromen veel mensen er wel eens van, een tweede huisje in het bos of aan zee. Nederland kent steeds meer luxe vakantieparken waar u een vakantiewoning kunt kopen. De aanschaf van een vakantiewoning lijkt een goede belegging. Behalve dat u er even lekker tot rust kunt komen, levert uw investering ook nog een mooi rendement op uit de verhuur ervan. Echter om een weloverwogen beslissing te nemen is het goed om eerst alle voor- en nadelen op een rij te hebben.

Totaalrendement
Net als bij ander vastgoed bestaat het totaalrendement van een vakantiehuis uit twee delen: de huuropbrengsten en de mogelijke waardegroei die wordt gerealiseerd bij verkoop in de toekomst. Die laatste is lastig om in te schatten. De rendementen op de markt voor recreatiewoningen zijn sterk afhankelijk van de locatie en de faciliteiten in en om het park. Houd ook rekening met de bijkomende kosten bij aankoop, zoals overdrachtsbelasting bij een bestaande woning en btw over een nieuw te bouwen vakantiewoning.

Btw
Een belangrijke besparing op de investering in een nieuwe vakantiewoning kan worden behaald door de woning als ondernemer aan te kopen. De btw die is verschuldigd is dan namelijk – onder voorwaarden – terug te vorderen. Welk deel van de btw u mag aftrekken bij de aankoop is afhankelijk van het aantal dagen dat de woning daadwerkelijk wordt verhuurd. De eigenaar moet bij de btw-aangifte bij de aankoop aangeven welk deel van het jaar de woning naar verwachting wordt verhuurd. Alleen over dat deel mag de btw worden afgetrokken.Read more

Eigen woning? Bereid u voor op minder fiscaal voordeel


Publicatie op ffp.nl, 02-07-2019, door Ramon Wernsen

De afgelopen tien jaar heeft de overheid op zichtbare en minder zichtbare manieren de belastingvoordelen rond de eigen woning versoberd. Deze voordelen waren ooit bedoeld om het eigenwoningbezit onder Nederlanders te stimuleren. Dat is gelukt.

Nederland telt 7,7 miljoen woningen, waarvan er 4,3 miljoen (56 procent) als koopwoning in handen van particulieren zijn. Van de koopwoningen zijn er 3,5 miljoen (81 procent) geheel of deels gefinancierd met een hypothecaire lening, aldus de Nederlandse Vereniging van Banken. De overheid kijkt kritisch naar het prijskaartje van het beleid; de hypotheekrenteaftrek kost de schatkist jaarlijks ongeveer 11 miljard euro.

Als u eigenaar bent van een woning belast met een hypothecaire lening, is het belangrijk dat u zich bewust bent van deze ontwikkeling. De belastingvoordelen zullen de komende jaren naar verwachting verder dalen. Iets om rekening mee te houden. Gemiddeld krijgt de woningeigenaar een derde van zijn hypotheekrente terug in de vorm van een belastingkorting. Paniek is niet nodig, maar breng wel in kaart wat het voor u betekent als de hypotheekrente niet meer volledig aftrekbaar is. De woonlasten worden dan voor de meesten van ons een stuk hoger, afhankelijk van de soort hypotheek die u hebt. Op termijn kan verhuizen naar een voordeligere woning een optie zijn, of het (deels) aflossen van de hypotheek.Read more

Korte of lange rentevaste periode. Wat kiest u?


Publicatie op ffp.nl, 04-06-2019, door Ramon Wernsen

De hypotheekrente lang of juist kort vastzetten? Het is een vraag waar veel consumenten mee worstelen. Uiteindelijk kiezen de meeste Nederlanders voor een langere rentevaste periode. Dit is logisch omdat het in onze volksaard zit om zekerheid te kiezen.

Rentevaste periode

De populairste rentevaste periode is tien jaar. Bij de huidige lage rente is ook de vaste rente van vijftien en twintig jaar populair. Onderzoekers vermoeden dat daarbij sprake is van een compromis tussen zekerheid en prijs. Ga maar na: de rente dertig jaar vastzetten is het toppunt van zekerheid, maar wordt door velen als duur ervaren. Een korte rentevaste periode van bijvoorbeeld drie jaar vast of een variabele rente is vaak veel goedkoper, maar wordt gezien als risicovol.

Rentemix

Om uw renterisico te beperken, kunt u ook een mix van rentevaste periodes nemen. Bij een rentemix sluit u verschillende leningdelen af met verschillende rentevaste periodes. Alle combinaties zijn mogelijk. Zo kunt u kiezen tussen een combinatie van een rentevaste periode van twee jaar, tien jaar en twintig jaar vast. Op die manier profiteert u van de voordelen van de verschillende renteperioden. Een korte renteperiode is speculatiever, maar levert u meer geld op in de vorm van lagere maandlasten. Een lange renteperiode biedt meer zekerheid, maar is duurder en levert u financieel dus minder op dan een korte renteperiode. Bent u iets offensiever ingesteld, dan kiest u een groter deel aan korte renteperioden. En bent u juist defensiever van aard, dan kiest u een groter deel aan lange rentevaste perioden.Read more

Financiële planning levert u meer op dan het kost


Publicatie op ffp.nl, 18-06-2019, door Ramon Wernsen

Veel mensen zijn onzeker over hun financiële toekomst. Ze hebben behoefte aan financiële rust en hebben daar het nodige voor over. Een oplossing voor dit probleem is een financieel plan. Hiermee kunt u geld besparen, meer uit uw financiën halen en ook nog de juiste financiële beslissingen nemen. Kortom: financiële planning is van onschatbare waarde.

Helaas heeft slechts een paar procent van de ongeveer 7,5 miljoen huishoudens ervaring met financiële planning. Cruciaal om te weten is dat financiële planning niet in de eerste plaats gaat over geldzaken, maar over u als mens. Het start met het ontdekken van uw persoonlijke wensen, doelen, dromen en vraagstukken. Financiële planning helpt u om uw dromen om te zetten in werkelijkheid en geeft u antwoord op al uw financiële vraagstukken. Zo willen veel consumenten bijvoorbeeld weten of zij geld genoeg hebben om na hun pensioen hun levensstijl voort te zetten. Wellicht is dit ook een vraag waar u wel eens over nadenkt.

Financiële planning laat zich gemakkelijk samenvatten als inzicht in je financiën. Reacties van klanten over financiële planning:

  • ‘Het heeft mij geholpen om de baas over mijn eigen financiën te worden, in plaats van andersom.’
  • ‘Door financiële planning kan ik nu makkelijker financiële tegenslagen opvangen.’
  • ‘Het zorgt ervoor dat ik voortaan niet langer financiële producten afsluit die ik eigenlijk niet nodig heb, niet bij mij passen of waar een beter alternatief voor bestaat.’
  • ‘Eindelijk financiële rust. Ik lig niet meer wakker van mijn financiën en ben niet langer bang dat ik in de toekomst onvoldoende geld heb om in mijn levensonderhoud te voorzien. Ook weet ik dat ik goed verzekerd bent tegen de financiële gevolgen van onder andere arbeidsongeschiktheid, ontslag of overlijden.’
  • ‘Het helpt mij om vanaf nu betere financiële beslissingen te nemen en om financieel vooruit te kijken.‘

Praktijkvoorbeeld: een klant is bang dat er onvoldoende pensioen opgebouwd is om zijn gewenste levensstijl in de toekomst voort te zetten. De pensioenvoorziening leert dat naar verwachting vanaf pensioendatum 20 jaar lang ongeveer 50.000 euro bruto per jaar kon worden uitgekeerd. Deze berekening van de pensioenuitkeringen is gebaseerd op de gemiddelde levensverwachting. De Read more

Help uw klant aan een toekomstbestendige hypotheek (deel 1)


Publicatie in Vakblad De Hypotheekadviseur, nummer 3-2019 (uitgeverij Wolters Kluwer), door Ramon Wernsen. Lees ook het slot van dit artikel.

De beroemde Griekse filosoof Aristoteles zei het al: ‘Het is waarschijnlijk, dat er onwaarschijnlijke dingen zullen gebeuren.’ Het is belangrijk voor u als adviseur om uw klanten te wijzen op de risico’s rond de hypotheek die zij hebben of willen afsluiten. In een tweeluik behandelen we achtereenvolgens het schaderisico, het inkomensrisico en het restschuldrisico.

In ieder leven vinden onverwachte gebeurtenissen plaats, ook in die van uw klanten. Denk aan echtscheiding, vroegtijdig overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Maar ook brand, diefstal of rechtszaken.

Met dit alles moet rekening worden gehouden als uw klant een woning koopt en een hypotheek bij u afsluit. Uw klant gaat immers een financiële verplichting van lange duur aan. Bij het afsluiten van een hypotheek is het belangrijk dat u uw klanten enerzijds beschermt tegen grote financiële risico’s, anderzijds moet de hypotheek de klant voldoende flexibiliteit bieden als zijn omstandigheden veranderen.

Risico’s signaleren

Niet alleen u, maar ook de door u geselecteerde hypotheekverstrekker zal voordat hij geld aan uw klant leent voor de aankoop van een woning, een aantal risico’s in kaart willen brengen. Die gaan onder meer over schade aan de woning (schaderisico) en het risico dat het inkomen van uw klant wegvalt en hij de hypotheek niet meer kan bekostigen (inkomensrisico). Ook wordt het risico meegenomen dat het niet lukt de lening af te lossen in de afgesproken tijd (restschuldrisico).

We bespreken deze risico’s deels in dit artikel en deels in het volgende nummer. Uw klant moet op het gebied van risico’s diverse keuzes maken. Hier heeft hij uw expertise nodig. Bijvoorbeeld waar het gaat om de risico’s die hij niet zelf kan dragen, af te dekken met een verzekering. Zorg ervoor dat uw klant weet hoe het zit met de risico’s rond zijn hypotheek die hij al heeft of wilt afsluiten. We behandelen achtereenvolgens het schaderisico, het inkomensrisico en het restschuldrisico.Read more

Stem de hypotheekrente af op uw risicobereidheid


Publicatie op ffp.nl, 04-06-2019, door Ramon Wernsen

De hypotheekrente lang of juist kort vastzetten? Het is een vraag waar veel consumenten mee worstelen. Langere rentevaste periodes zijn populair. Nederlanders hebben al decennialang een voorkeur voor een langere rentevaste periode. Dit is logisch omdat het in onze volksaard zit om voor zekerheid te kiezen.

De populairste rentevaste periode is tien jaar. Bij de huidige lage rente is ook de vaste rente van vijftien en twintig jaar populair. Onderzoekers vermoeden dat daarbij sprake is van een compromis tussen zekerheid en prijs. Ga maar na, de rente dertig jaar vastzetten is het toppunt van zekerheid, maar wordt door velen als duur ervaren. Voor de zekerheid betaalt u een iets hoger rentetarief. Een korte rentevaste periode van bijvoorbeeld drie jaar vast of een variabele rente is vaak veel goedkoper, maar wordt gezien als risicovol.Read more

Hypotheek beter af in box 3?


Publicatie in PensioenAlert, nummer 4-2019, door Ramon Wernsen

De eigen woning wordt standaard belast in box 1. Soms kan het echter aantrekkelijk zijn de hypotheek fiscaal van box 1 naar box 3 te verhuizen. Bijvoorbeeld als uw klant ook spaargeld heeft waar hij in box 3 (veel) vermogensrendementsheffing over moet betalen.

Voordeel hypotheek in box 3

Wij leggen dit uit aan de hand van een rekenvoorbeeld. Stel, uw klant heeft geen fiscale partner en een eigen woning met een WOZ-waarde van 300.000 euro. Hij verdient 32.000 euro bruto per jaar en hierdoor zit hij in de belastingschijf van 38,1 procent (box 1). Op zijn spaarrekening staat 150.000 euro. Per peildatum 1 januari 2019 betaalt hij hierover 1.050 euro aan box 3-belasting. Dit komt neer op 0,7 procent (€ 1.050/ € 150.000).

Op de woning zit een hypotheek van €120.000 waarover hij 2,5 procent rente betaalt, oftewel 3.000 euro per jaar. Rekening houdend met het eigenwoningforfait van 1.950 euro (0,65% x € 300.000) ontvangt hij 38,1 procent over € 1.050 terug van de Belastingdienst, € 3.000 minus € 1.950, oftewel € 400 euro (38,1% x € 1.050).

Read more