fp_frontpage_header_016-1.jpg

LLP als alternatief voor Nederlandse rechtsvormen

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 5 mei 2018, door Ramon Wernsen

Hebt u een vrij beroep? Dan is uw onderneming waarschijnlijk een eenmanszaak, vof, maatschap of bv. Maar wellicht is de Britse Limited Liability Partnership een aantrekkelijk alternatief voor u.

Ons land kent geen rechtsvorm waarbij je als ondernemer niet alleen fiscaal voordeel geniet van de startersaftrek, de zelfstandigenaftrek en de mkb-winstvrijstelling, maar ook juridisch profijt hebt van aansprakelijkheidsbeperking, zoals die voor de bv geldt. Het Verenigd Koninkrijk beschikt met de Limited Liability Partnership (LLP) wel over een dergelijke rechtsvorm.

De LLP is net als de maatschap en de vof een samenwerkingsverband tussen minimaal twee (rechts)personen en is fiscaal transparant. ‘Dit betekent dat de belastingheffing over de winst van de LLP niet plaatsvindt op het niveau van de LLP zelf, maar op dat van de achterliggende participanten. Hierdoor zal de participant van de LLP over zijn eigen winstdeel inkomstenbelasting betalen’, aldus Pim van Rijswijk van VRB Adviesgroep.

De LLP is vooral een alternatief voor de maatschap van vrijeberoepsbeoefenaren. Dit omdat vrije beroepers op grond van de Wet inkomstenbelasting per definitie fiscaal ondernemer zijn — ook als zij niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de door de LLP aangegane verplichtingen. ‘Andere mkb-ondernemers zijn fiscaal geen ondernemer als ze niet rechtstreeks aansprakelijk zijn voor de schulden van de LLP. En dat laatste is juist de crux van de LLP. Voor andere ondernemers geldt dan ook alleen in uitzonderingsgevallen dat zij de genoemde voordelen kunnen krijgen’, stelt Marc Schmeits, belastingadviseur bij A&D Accountants en Belastingadviseurs....

Download de pdf en lees verder ...