fp_frontpage_header_016-1.jpg

Uw partner is niet voor niets uw partner

Publicatie in Het Financieele Dagblad, 7 oktober 2017, door Ramon Wernsen

Koopt u als directeur-grootaandeelhouder uw pensioen in eigen beheer af of wilt u het omzetten naar een oudedagsverplichting? Dan zal uw ex-partner hiermee schriftelijk moeten instemmen.

Door afkoop van pensioen in eigen beheer of omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) bestaat de kans dat uw (ex-)- partner financieel benadeeld wordt en hiervoor gecompenseerd wil worden. ‘Immers, het recht van uw (ex-)partner op een deel van uw ouderdomspensioen en/of partnerpensioen vervalt hiermee. Er zijn situaties denkbaar dat uw (ex-)partner bij scheiding helemaal geen rechten heeft. Bijvoorbeeld als bij huwelijkse voorwaarden is bepaald dat bij scheiding geen aanspraak op voorwaardelijk ouderdoms- en bijzonder nabestaandenpensioen bestaat’, stelt Hans Swagten, pensioenspecialist bij Akkermans en partners. Desondanks zal uw partner volgens de wet toch schriftelijk moeten instemmen. Om iedere discussie met de Belastingdienst en/of uw (ex-)- partner te voorkomen is het dan ook verstandig altijd schriftelijk toestemming te vragen. De kans bestaat dat uw (ex-)partner alleen wil instemmen bij voldoende compensatie. Dat kunt u op verschillende manieren regelen. In de eerste plaats kunt u door het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering op uw leven het verlies van nabestaandenpensioen compenseren. Volgens Swagten is het hierbij aan te raden dat uw partner verzekeringnemer, premieverschuldigde en begunstigde is.

Hierdoor wordt erfbelasting voorkomen — uitgaande van huwelijkse voorwaarden. Ook is het mogelijk een vaststellingsovereenkomst te sluiten, waarin wordt bepaald wat de omvang is van het verlies van uw partner. Zo kan worden afgesproken dat uw partner bij echtscheiding een deel van de ODV krijgt. De vraag is of het juridisch mogelijk is dit via een vaststellingsovereenkomst te doen. ‘De meningen verschillen hierover. Aanpassing van de huwelijkse voorwaarden is, mits juist uitgevoerd, de veiligste route’, aldus Erik Hertgers, associé bij het Nederlands Pensioenbureau....

Download de pdf en lees verder ...